Vítáme vás v EMFA


Evropská asociace pro nasávanou kartonáž (European Moulded Fibre Association, EMFA)


7 dobrých důdovů pro nasávanou kartonáž

7 dobrých důdovů pro nasávanou kartonáž

Papírový obalový materiál jako je nasávaná kartonáž má mnoho ekologických výhod ve srovnání s plastovými obaly vyrobených z ropy. Nasávaná kartonáž  se skládá z obnovitelného přírodního materiálu, je neutrálního co do obsahu CO2, biologicky rozložitelná a recyklovatelná.
Vítěz testu: nasávaná kartonáž poráží plasty!

Vítěz testu: nasávaná kartonáž poráží plasty!

Spotřebitelé jasně preferují balení, která jsou praktická, moderní, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Obaly z nasávané kartonáže oslovují spotřebitele svými vlastnostmi: ekologicky šetrné a atraktivní, biologicky rozložitelné a chrání, jsou recyklovatelné a příjemné na dotek. Nasávaná kartonáž je považována za nejvhodnější obalový materiál budoucnosti.
Reprezentativní průzkum mezi spotřebiteli na téma

Reprezentativní průzkum mezi spotřebiteli na téma "Balící materiály"

Evropská asociace výrobců nasávané kartonáže hodlá pomocí studie výzkumu trhu zjistit, jak spotřebitelé popisují výhody a nevýhody různých obalových materiálů.
LCA (hodnocení životního cyklu) 1 kg nasávané kartonáže

LCA (hodnocení životního cyklu) 1 kg nasávané kartonáže

EMFA uložila společnosti Pöyry provést LCA s externím hodnocením ve vztahu k evropské nasávané kartonáži dle norem ISO. Pöyry a hodnotitel, společnost KCL, jsou uznávanými a respektovanými odbornými organizacemi s rozsáhlými zkušenostmi v procesech papírenského průmyslu a v environmentální analýze.
Informační brožura EMFA

Informační brožura EMFA

Balící materiál s papírovým základem, jako je nasávaná kartonáž, má mnoho ekologických výhod v porovnání s balícím materiálem vyráběným z ropných plastů.